I samarbeid med Hitra næringsforening inviterer Hitra kommune til samling hvor innvandrere og kommunen kan dra veksler på hverandre. Det skjer tirsdag 26. mai i Kystmuseet på Fillan.

- Når man kommer til et nytt sted er det mange lover og regler å sette seg inn i , og ikke minst en helt annen kultur enn det man er vant med fra hjemlandet. Det er nyttig for oss å få dem i tale. Hva kan kommunen bistå med? Hva kan vi lære av dem?, sier Hjertø.

Flere kvinner og barn

Over årene har kjønnsfordelingen i innvandrergruppen blitt mer balansert. Mot 80 prosent menn for ti år siden, utgjør mennene i dag 58 prosent av tilflytterne med fremmedkulturell bakgrunn.

- Dette setter andre krav til oss som kommune, forklarer Hjertø.

- Når man kommer hit som familie vil man naturlig ha andre krav til bolig. Kommunen må derfor kunne legge til rette for familieboliger. Kravene til våre skoler og barnehagen endrer seg også. Vi har i dag 10 – 12 fremmedspråk i barnehager og skoler på Hitra.

- Fødselsratene har også pekt oppover, og det er ingen hemmelighet at det store fødselsoverskuddet vi har sett de siste årene skyldes nettopp denne gruppen. Halvparten av barna som ble født på Hitra i fjor, har foreldre med utenlandsk opprinnelse, forteller rådmannen.

Godkjent kompetanse

Flere av de som kommer til Hitra har med seg en utdannelse i bagasjen, men dessverre er ikke kompetansen godkjent i Norge. Hjertø vil gjerne se på hva som kan gjøres for å komplettere kompetansen etter norske krav. Men for å gjøre dette må kommunen ha kjennskap til hva den enkelte trenger.

- Noen er uten utdannelse, men vi kan tilby hele utdanningsløp for voksne. Dette er utdanning som retter seg inn mot jobb i helsesektoren.

Dugnadsånd

En annen faktor er at mange er ukjente med dugnadsånden i Norge. I de fleste andre land er det vanlig å betale for de fleste tjenester. For eksempel treneren til barnas fotballag.

- Dette kjennes fremmed for oss hvor mye drives av frivillige på dugnad. Det er mange små elementer som vi ikke tenker over, men som er fint å få fortalt de som kommer fra andre kulturer, forklarer Hjertø.

Sang, musikk og mat

På samlingen tirsdag ønsker arrangørene å informere om hvilke tilbud Hitra har. De ønsker også de innbudte til å dele tanker om fremtiden på Hitra, i forhold til jobb og fritidssysler. Det blir sang, musikk og mat fra lokale leverandører.

- Kjenner du noen som kan ha nytte av dette møtet eller som har noe å dele med kommunen, så oppfordre vedkommende til å komme til meierisalen på tirsdag, appellerer Laila Hjertø.