I desember ble fv.714 over Lakselva bru stengt i ett kjørefelt, og regulert med trafikklys.

Statens vegvesen hadde da registrert bevegelser i massene under brua, og ville derfor redusere belastningen over brua.

Veivesenet jobber nå med å utrede ulike utbedringsalternativer for brua, etter bestilling fra fylkeskommunen.

- Deformert i toppen

- Kulverten er angrepet av rust og deformert i toppen. Det er hvelvingen i kulverten som holder de overliggende massene oppe. Det er hele årsaken til at den må skiftes. For å være på den sikre siden har vi midlertidig redusert trafikkbelastningen på brua, forteller Åge Lauritzen, sjefsingeniør ved veiseksjonen, Statens vegvesen region midt.

- Vi har utredet alle mulige tekniske løsninger, og vi er i ferd med å sende utredningen over til fylkeskommunen for politisk behandling.Vi har blant annet sett på om kulverten skal erstattes med rør eller en betongkonstruksjon. Og hvilke konsekvenser arbeidet vil få for trafikkavviklingen. Økonomien i prosjektet er også viktig. Men inntil fylkeskommunen har tatt en avgjørelse vil statusen for trafikken bli den samme som i dag, forteller Lauritzen.

[M]

- Må ta hensyn til fisk

Fylkeskommunen har tidligere opplyst at de har en foreløpig plan om utbedring til våren.

- Når kan utbedringen av brua være ferdig?

- Det kan bli til våren, men det kan også ta lenger tid. Det er veldig mange hensyn å ta, blant annet at arbeidet vil foregå i et lakseførende vassdrag. Da må vi ta hensyn til både fisk og elvemusling. I verste fall må vi vente til gytetiden er over om høsten. Det er vi i dialog med fylkesmannens miljøvernavdeling for å avklare, sier Lauritzen.