Kystverket jobber for å sikre penger til videre vedlikehold av Sula fyr i 2015. Under helgas fyrsamling på Sula, ble det kjent at Kystverket i sitt foreløpige budsjett har avsatt penger til formålet.

- Det ligger i de foreløpige planene, og vi håper det også skal bli både midler og kapasitet slik at arbeidet kan gjennomføres, sier Harald Tronstad, regiondirektør Kystverket Midt-Norge, til lokalavisa Hitra-Frøya etter helgas samling.

- Det pr i dag stipulert til ca 2 millioner kroner. Vi vil også forsøke å få til en ordning slik at selve fyret kan bli mer tilgjengelig for besøkende, sier Tronstad.

Fra fredag kveld til søndag var representanter fra de ulike velforeninger, venneforeninger, kystlag, stiftelser, private og offentlige fyrleietakere fra hele Midt-Norge, samlet på Sula for å styrke nettverket mellom de ulike aktørene.

- Dette er representanter for de mange som gjør en fantastisk innsats både i forhold til etterbruk og bevaring av fyrene i Midt-Norge, sier regiondirektør Tronstad.

Vår egen lokalhistoriker Johan G. Foss var på besøk hos fyrforvalterne lørdag og fortalte historier rundt fyr og fiskevær.