Hotellet åpner igjen

Kjøpet innbefatter både Hjorten hotell og "Veksthuset" ved siden av.