Kommentar: Et nødvendig grep for å begrense kaoset