Tall som lokalavisa har fått fra Kreftregisteret, viser at det er flere personer som får kreft i øyregionen, enn gjennomsnittet for landet. Unntaket er for menn på Frøya, som ligger noe under landsgjennomsnittet. Tallene viser også at antallet krefttilfeller per 100.000 personer har økt siden perioden 2005-2009 til 2010-2014(2014 er det siste året med oppdatert kreftstatistikk).

Saken fortsetter under tabellen.

Klikk på de rosa symbolene på kartet for å få opp individuelle tall for kjønn. Klikk på kartet igjen for å få opp tabellen som sammenligner Frøya og Hitra(Se tabell for 2010-14 lenger ned i saken).

Tilfeldigheter styrer statistikken

Men i følge kreftregisteret kan det være helt naturlige årsaker bak økningen.

- Det er som forventet at krefttilfellene stiger en del. Folk blir eldre enn før, og det blir flere eldre. Jeg tipper også at Hitra og Frøya har en eldre befolkning enn landet ellers. Da kan økningen i krefttilfeller bli enda større, forklarer Elisabeth Jakobsen, kommunikasjonsrådgiver i Kreftregisteret.

- Det er som forventet at krefttilfellene stiger en del, sier Elisabeth Jakobsen.

- Når tallmaterialet er såpass lite, statistisk sett, så vil det være rom for store tilfeldige variasjoner. Derfor er det vanskelig å se om det er noen reell forskjell fra resten av landet, eller om det her er snakk om tilfeldigheter, sier hun.

Det kan være årsak til den store forskjellen i antallet tilfeller av prostatakreft i de to kommunene, i perioden 2010-2014.

På Hitra er det drøyt 20 prosent større sjanse for å få prostatakreft enn resten av landet, skal vi tro statistikken. Mens det på Frøya er drøyt 25 prosent lavere sjanse for å få prostatakreft, skal vi tro statistikken.

Men her kan tilfeldighetene altså ha slått til.

- I tillegg til alderssammensetningen, så kan en forklaring være at noen fastleger er ekstra hissige på PSA(prostata spesifikt antigen)-testing. Det gjøres ved å sjekke et spesielt stoff i blodet, som skilles ut fra prostata. Testen er veldig sensitiv, og når en begynner å teste menn over en viss alder så finner man mye prostata-problematikk. Testen er omstridt, fordi en vil finne mange problemer som utvikler seg så sakte at det ikke vil være noe problem for pasienten.

Saken fortsetter under tabellen. Klikk på de rosa symbolene på kartet for å få opp individuelle tall for kjønn. Klikk på kartet igjen for å få opp tabellen som sammenligner Frøya og Hitra.

Lokalsamfunnet må være rustet

Men det er ingen tvil om at antallet krefttilfeller har økt på begge øyene. På Frøya var det til sammen 139 personer som fikk kreft i perioden 2005-2009. Mens det i perioden 2010-2014 var 161 personer som fikk kreft.

På Hitra var det til sammen 139 personer som fikk kreft i perioden 2005-2009. Mens det i perioden 2010-2014 var 174 personer som fikk kreft.

- Selv om en markert økningen i antall krefttilfeller er ventet, skal vi ikke bagatellisere det vi ser på Hitra og Frøya, for det er mange som må leve med en diagnose og få behandling for kreft. I nærmiljøet vil man kunne oppleve at mange rammes samtidig, og lokalsamfunnet og kommunehelsetjenesten må være rustet til å ta imot en del pasienter som trenger oppfølging også etter at de er ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten, sier Jakobsen.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no