Barnekulturdagen 2016 på Hitra ble arrangert i Hitrahallen tirsdag.

Der fikk 1. til 4. trinn  vise frem ulike kulturinnslag de hadde øvd på, for hverandre.

Slik blir også ungene kjent med hverandre, før de en gang skal gå sammen på Fillan skole.

Oppvekstsentrene på Kvenvær, Strand, Barman og Knarrlagsund, og Fillan skole deltok.