-Jeg synes det har gått vel langt, når det går på person og ikke sak lenger