- Vi har fått et utrygt nærmiljø

Foreldrene på Rabben forteller om at ungene har fått en utrygg skolevei. Men det handler om noe helt annet enn mangel på gang- og sykkelvei.