Fra 1. januar 2020 blir Snillfjord kommune delt i tre. Delen med Hemnskjela, Sunde og Vågan blir slått sammen med Hitra kommune. I den anledning har ordfører i Snillfjord kommune, John Lernes, invitert til et åpent folkemøte på Hemnskjela oppvekstsenter sammen med Hitra-ordfører Ole Haugen. I oppvekstsenteret er salen full av folk.

- De aller fleste kommer ikke til å merke den store forskjellen, sier Lernes til de oppmøtte.

Han trekker fram eksemplet at det sannsynligvis påvirket befolkningen på Hemnskjela mer da nærbutikken ble nedlagt. Begge ordførerne mener det vil bli utfordrende, men når rundt 80 % av befolkningen det gjelder, ønsker en sammenslåing, er fundamentet godt.

- Som ordfører vil jeg bidra til å gjøre livet til folk enklere, bedre og tryggere, sier  Ole Haugen.

Vil beholde ungdommen

Et felles mål for både Snillfjord og Hitra er å få ungdommen tilbake hvis de flytter fra kommunene. Aller helst ønsker kommunene at ungdommen ikke skal flytte. For at det skal skje trengs det attraktive arbeidsplasser. Havbruksnæringa har attraktive arbeidsplasser, men Haugen mener man også bør satse på andre ting.

- Før sa vi at vi ikke kunne leve av å klippe håret til hverandre, men det kan vi i dag, sier Haugen.

Servicenæringen er viktig, og har vokst mye de siste 10 – 15 årene. Framover vil politikerne videreutvikle kommunesentrumet Fillan til å bli et handel- og tjenestesenter.

- De siste 7-10 årene har Hitra har ligget helt i landstoppen når det gjelde arbeidsplassutvikling. Befolkningsveksten har også vært god. Tilbake i 2006 var det 4021 innbyggere mot 4622 i utgangen av 2016. Noe av økningen i antall innbyggere skyldes midlertidig innflytting. I dag er hver femte hitterværing fra utlandet og vi har over 70 nasjonaliteter på øya. Vi ønsker oss arbeidsfolk som blir boende, og at dere produserer barn, sier Haugen.

Også kommuneadministrasjonen og politikere var tilstede.

- Mye å tilby

Han mener Hitra har mye å tilby snillfjordingene rett over leia.

- Kysthavna og industriområdet på Kalvøya åpner for arbeidsplasser som ligger så nært Hemnskjela at det ikke er nødvendig å flytte. Når Rema bygger ny butikk på samme området vil det også handlingen bli enklere. I dag er den nærmeste matbutikken for hemnskjelingene Bunnpris på Badstuvika. Et enstemmig kommunestyre ønsker dere hjertelig velkommen, sier Haugen.

Det var mange tilstede på møtet, men relativt få spørsmål til de på podiet. Også kommuneadministrasjonen hadde representanter tilstede.

Også kommuneadministrasjonen og politikere var tilstede.