Fiskeriminister Per Sandberg snakket om fremtidens muligheter for havbruk og fiskeri, da han besøkte Frøya kultur og kompetansesenter fredag, men også utfordringene som må løses for å komme dit han og alle kystkommuner vil.

Men først beklaget han at det tok så lang tid før ha kom til Øyregionen, etter at han ble utnevnt til  fiskeriminister i desember.

- Jeg har vært etterlyst. Det skjønner jeg veldig godt. Men man skal legge noen politiske strategier, slik at man ikke provoserer. Da var det viktig for meg da jeg ble utnevnt som fiskeriminister at jeg ikke dro til Hitra og Frøya først.  Særlig da jeg tok med meg min nærmeste medarbeider og rådgiver Roy ned til Oslo.  Dersom jeg hadde dratt umiddelbart til Hitra og Frøya etter at jeg blir utnevnt så ville noen garantert finne det kritikkverdig også,  i og med at jeg representerer Sør-Trøndelag også, sa Sandberg, og takket for muligheten til å komme hit en hel dag.

Ministeren, og rådgiver og hitterværing Roy Angelvik, har vært på reise i 40 dager, for å  hente inn et helhetsbilde  på   havbruk og fiskeri langs hele kysten, som Sandberg sier.

Et uhyre viktig år

-  Denne næringen fra a til å er utpekt til å være det fremste satsingsområdet  fra politisk side.  Det handler om utvikling,  å legge til rette for vekst, og lønnsomhet. 2016 tror jeg alle innen denne næringen skal merke seg.  Det blir et uhyre viktig år, for å legge på plass rammevilkår  som er forutsigbare, for alle som er involvert i næringen frem mot 2050.  Da er vi 9 milliarder mennesker på jordkloden. Og disse skal ha mat, sa Sandberg.

Sandberg mente havbruk og fiskeri er fremtidens næring, også for at vi skal lykkes økonomisk når olje og gass fases nedover. Men han poengterte  at oljenæringen vil være hovedkilden til finansiering av skoler og barnehager i mange tiår framover.

Han nevnte også de store mulighetene med kompetanse fra oljenæringen, og oppdrett til havs, som en del av fremtidseventyret.

Tror på at Nordhammer løser luseproblemet

Men han kom også med klare vilkår for videre vekst.

- Oppdrettsnæringen får ikke muligheten til å vokse uten at luse problemet er løst, har jeg sagt.  Vi skal ta i bruk et trafikklys-system I løpet av året og hvis næringen klarer å løse problemet med lus, så vil vi få en vekst på på 0,5 til fem prosent hvert år fremover, sa Sandberg.

Og det har han tro på at næringen greier

- Det  ble sagt i dag av denne mannen, at problemet med lus vil bli løst innen to til  tre år, sa Sandberg, og pekte på Leif Inge Nordhammer, administrerende direktør i Salmar.

- Jeg tror på det. I det første foredraget jeg fikk fra næringen ble det sagt fem år. Nå er det ned på to-tre år. Jeg tror på det. Men da handler det om at næringen respekterer trafikklys-systemet. Så skal jeg gjøre mitt beste for at forvaltningen  benytter systemet på en slik måte at det er forutsigbart får næringen, mente Sandberg.

Han mente også at rekruttering er viktig for utvikling av næringen.

-  Hvorfor ser ikke norsk ungdom i mye større grad mot denne  næringen fremover.  Det blir også min oppgave. Her har man fått blått kompetansesenter. Kjempebra. Og det skal det bli mer av, sa Sandberg.