- Ikke en fordel å kjøre på hjemmebane. Snarere tvert imot