Avlyser alle konkurransene om nye driftskontrakter