Offiserer, befal og spesialister øvde med skarpe våpen i tung myr