Viser til beiteskader - får skyte ett dyr til

foto