Thorfinn, Ann Louise og Christian står på jubilantlista denne uka

foto