Slik blir vindmølletransporten til Eldsfjellet

foto