- Vi har et klart budskap: Staten må gripe inn og stoppe Frøya vindkraftverk

Ordfører Berit Flåmo (Ap) og kommunestyrerepresentant Aleksander Søreng (Frp) Foto: privat