- Vi har et klart budskap: Staten må gripe inn og stoppe Frøya vindkraftverk