Politiet til Mausund for å gjøre åstedsundersøkelser