Seks frøyaspillere på scoringslisten – noen av dem opptil flere ganger

foto