Kronprinsen og fiskeriministeren besøkte møteplassen for trøndersk havbruk

foto