Her passerer det lange og 600 tonn tunge bruelementet pilarene