3.juni ble nye Dolmsundet bru åpnet. Den erstatter nå Vettastrømmen bru som ble åpnet i 1959. Dagens to bilder i "Tilbakeblikket" er hentet fra nettopp åpningsdagen av

Vettastrømmen bru for snart 57 år siden.

Det er Fredrik Strøm som har lånt oss de historiske bildene. Fotograf er Ole Røsberg. Strøm forteller at brua ble åpnet 19. november 1959.

Det øverste bildet viser den første bilkortesjen over brua. Under ser vi åpningsparaden med bl.a. vegsjef Eggen i mørk hatt.