- Hensikten er å redusere risikoen for konflikter i etterkant av et salg