Stiller fortsatt spørsmål til hendelsesforløpet

foto