Derfor kan du se flere utrykningskjøretøy og høre sirener i dag

foto