Drømmestipendet gir Gils mulighet til å fordype seg i kystkulturen