Kritikken mot gravplass-stellet. Vurderer eget opplegg for denne