NHO med klar oppfordring om trasevalg over Knarrlagsundet