En gang bodde det over 50 mennesker på de to små øyene