Konkurransen mellom øyene gir mer penger i bøssene