Etter mange år som sportslig leder i Frøya fotballklubb, velger Stig Halvorsen å si takk for seg.

- Tiden er inne for å ta en liten fotballpause, forteller Stig, og forklarer:

- Jeg har holdt på som sportslig leder i mange år og føler akkurat nå at jeg ikke har den energien som må til for å utvikle klubben videre. Samtidig har jeg en familie som fortjener mer oppmerksomhet. I tillegg har jeg også begynt i en ny jobb som krever sitt. Derfor føler jeg nå behovet for å ta en liten pause.

Stig Halvorsen er nylig ansatt i Bremnesgruppen hvor han er daglig leder i Dolmøy Seafood, en jobb som i følge Stig vil mye kreve mye av ham i tiden framover.

Heime sitter også Tone og sønnen Isak på tre år.

- Fotballen har svært ofte kommet i første rekke. Jeg vil være til stede når gutten vokser opp. I tillegg tenker jeg mye på Tone. Hun kunne helt sikkert tenkt seg å bruke mange helger til mye annet enn å vente meg som har vært opptatt med fotballen. Samtidig er jeg svært takknemlig for at hun har latt meg holde på med dette. Jeg kan ikke få fullrost henne, medgir Stig.

Givende tid

Stig Halvorsen mener tiden som sportslig leder har vært både spennende og givende.

- Å jobbe med fotballen her ute har gitt meg mye. Det skjer mye i og rundt fotballklubben. Da jeg startet opp var vi 85 aktive spillere, nå er vi omlag 125, forklarer han om utviklingen.

Frøya FK ønsker snarest å finne Stigs etterfølger som sportslig leder.

- Vi ønsker oss en person som har lyst og pågangsmot, og som kan tenke seg å gjøre en innsats for å videreutvikle fotballklubben. Viktige oppgaver er spillerutvikling samt å legge forholdene til rette for både spillere og trenere.

Stig vil fullføre sesongen som sportslig leder, men håper etterfølgeren er på plass etter sommeren slik at man kan få en overlapping.

- Jeg ser gjerne at personer som er interessert tar kontakt, så kan jeg forklare nærmere om arbeidsoppgavene og mulighetene som finnes her.

- Men viktig er det at den nye sporstlige lederen har lyst og kan holde trykket oppe. Det skjer utrolig mye spennende, ikke minst med tanke på fotballhallen som nå kommer. Den gir oss enda flere muligheter. Jeg vil påstå at Frøya fotballklubb har unike framtidsmuligheter. Denne sjansen må vi ikke la gå fra oss.

Lokal klubb for lokale spillere

Fra å være en fotballklubb med mange utenbygds spillere, har Frøya FK igjen blitt en klubb for lokale utøvere. Dette er en situasjon Stig Halvorsen synes er helt grei, selv om det kan bety spill på et litt lavere nivå.

- Med mange lokale spillere på laget, kommer også interessen og entusiasmen blant de mange fotballinteresserte øyværingene. Og så får vi være stolte når vi utvikler gode spillere som ønsker å ta et steg videre ved å prøve seg på et høyere nivå i andre klubber.

Kan komme tilbake

Når Stig først velger å trappe ned fotballjobbingen, mener han det er riktig å kutte helt ut.

- Jeg ønsker ikke å gå her som “en syvende far i huset”. Den nye sportslige lederen skal få muligheter til å videreutvikle klubben på sin egen måte. Derfor blir 2017 et fotballfritt år for meg.

Han tror likevel ikke dette betyr sluttstrek for hans fotballinnsats i øyregionen.

- Fotballen ligger mitt hjerte nær, og det er ikke utenkelig at jeg kommer tilbake i en eller annen rolle når tiden tillater det. Men først skal det blir godt med et friår hvor jeg bare skal være tilskuer, sier dagens sportlige leder i Frøya fotballklubb, Stig Halvorsen.