-Nå blir det tomt for busker og vekster, så nå må nok viltbestanden i Fillan sentrum søke ny bopel, sier Jan Ivar Rødal i Statens Vegvesen. Riktignok med et lite smil, men også i et visst alvor.

For veivesenets mann sier de har fått mange henvendelser om at vilt over lengre tid har oppholdt seg midt i den buskete rundkjøringa i Fillan. Og at det å overholde vikeplikten når de går ut i veien, naturlig nok ikke har vært dyras sterkeste side.

Denne uka har entreprenører fjernet de høye buskene som har preget de to rundkjøringene. Til sommeren blir det nå plantet plen, men hvilke blomster de skal velge vil ikke Rødal ta stilling til på det nåværende tidspunkt.

–Det må no være nå de ikkje liker det da, skratter sunnmøringen.