Kapasiteten i Fillan barnehage er sprengt, og foreldre må i dag kjøre ungene sine enten til Knarrlagsund, Barman eller Strand. I løpet av sommeren skal politikerne avgjøre hvordan kapasiteten skal økes. Oppvekstsjef Kjell Roar Sæther forbereder saken for kommunestyret.

To alternativer

- Jeg holder på kladde på saken i disse dager. Kommunestyret har bedt om en utredning på hva det koster å bygge ny barnehage, kontra renovering og påbygging av den eksisterende barnehagen. Jeg har fått beregningene fra arkitekten, men er ennå i ferd med å oppsummere hva det koster, så det vil jeg ikke gå i detaljer på. Men det vil koste mer å bygge en ny barnehage, sier Sæther.

Begge alternativene vil få like mange barnehageplasser.

- To nye småbarnsavdelinger

- Vi har lagt opp til å bygge to nye avdelinger på småbarnsiden, med totalt 26 plasser. Det ser ut til å være behovet.  Det blir en fleksibel løsning uansett renovering eller nybygg, mener Sæther.

Saken vil bli lagt frem for kommunestyret i mai.

- Når politikerne har tatt sitt valg, vil vi gå videre med det politikerne eventuelt måtte velge, sier Sæther.