En hitterværing i 60-årene erklærte seg straffskyldig i henhold til siktelsen da han nylig stod tiltalt i Fosen tingrett for trygdesvindel.

Var usikker på NAV-info

Mannen forklarte at han fikk innvilget 50 prosent uførepensjon. Han fikk da beskjed om at han kunne jobbe 50 % i tillegg. Han hadde fått en del informasjon fra NAV da han fikk innvilget uførepensjon, men er imidlertid usikker på hva denne informasjonen gikk ut på.

Tiltalte hadde 50 % stilling, men det var et veldig press for at han skulle jobbe mer. Han hadde i tillegg en annen stilling som han utførte av og til. Han husker at NAV sa at han ikke kunne ha mer enn halv stilling, men tok ikke dette alvorlig nok, og jobbet mer enn en halv stilling.

Dømt til betinget fengsel

Hitterværingen mottok mer enn han skulle, og innrømmer at han burde vært mer påpasselig. Han mener også at han gjennom sin unnlatelse har opptrådt klart klanderverdig.

Pengene på vel 80.000 kroner er i dag tilbakebetalt.

Dommene ble fastsatt til betinget fengsel i 18 dager.