Brannsjefen på Hitra har mottatt informasjon om at private boligeiere på Hitra for tiden oppsøkes av et firma som folk oppfatter  å skulle representere lokal brann- og redningstjeneste.

Ikke på oppdrag fra brannvesenet

- Firmaets representanter oppgir at de ønsker å sjekke boligenhetenes brannsikringsutstyr og har med produkter for salg, forteller brannsjef Dag Robert Bjørshol. Hitra brannvesen opplyser til private boligeiere om at lokalt brann- og feievesen i øyregionen selv via tilsyn jevnlig kontrollerer øyregionens boligenheter og har ikke gitt noe firma noe oppdrag om å utføre tilsyn på vegne av kommunene.

- Videre kan vi opplyse om  at lokalt brannvesen aldri kombinerer tilsyn med salg av brannsikringsutstyr, forteller Bjørshol.

- Hitra brann- og redningstjeneste anbefaler private boligeiere om å kontakte lokalt brann/ feiervesen i øyregionen for råd om brannsikring, og ikke lytte uforbeholdent på dørselgere, sier han.