En utenlandsk statsborger som er bosatt på Hitra, er i Fosen tingrett dømt til 30 dagers fengsel etter at han tidligere i år la ut på biltur med svært høyt promilleinnhold.

Mannen hadde vært sammen med betjente og drukket alkohol. Han kjente seg full, og bestemte seg for å dra hjem. Dermed satte han seg bak rattet fordi det var for langt å gå.

Kjøreturen endte med en ulykke. Han erindrer at han satte seg bak rattet, men husker ikke selve kjøreturen.

I retten avga siktedet en uforbeholden tilståelse.

Risiko

Tingretten anførte at hans egenskaper som trafikant med 2,32 i promille, gjorde ham svært farlig i trafikken - og at han utsatte medtrafikantene for en uakseptabel risiko.

At kjøreturen endte med en ulykke, utgjør også en skerpende omstendighet.

Foruten 30 dagers fengsel, fikk mannen en bot på 18.000 kroner. I tillegg ble han fradømt retten til å kjøre bil i Norge de tre kommende årene.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.