Hitra ender på 93. plass i 2018-utgaven av kommunebarometeret, som utarbeides av Kommunal Rapport. Barometeret består av en vurdering av tolv ulike sektorer, med forskjellig vekt. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi. Disse sektorene utgjør 70 prosent av barometeret samlet.

Årets 93.plass er en kraftig forbedring i forhold til fjorået, da Hitra endte på 158.plass. Året før der igjen inntok Hitra 268.plassen. Kommunen har derfor forbedret rangeringa si med hele 188 plasser siden 2016.

- I det foreløpige Kommunebarometeret som kom ut i mai (basert på foreløpige rapporteringer fra kommunen for 2017), så kom Hitra kommune på plass nr. 144. Den endelige versjon ble offisiell i dag, og den viser at Hitra klatret hele 50 plasser, opp til plass nr. 93 av totalt 428. For hele Trøndelag er det 7 kommuner av 48 som er bedre enn Hitra, men alt i alt så må vi si oss meget fornøyd med dette, kommenterer Hitra-ordfører Ole L. Haugen.

Snillfjord kommune og Frøya kommune ligger nede på henholdsvis 352. og 374. plass på den samme rankingen. For Snillfjords del er dette et betydelig fall fra fjorårets 224. plass og 2016-rangeringas 176.plass. Frøya klatrer 24 plasser opp fra i fjor, fra 398. plass. I 2016 endte Frøya på 387.plass.

Kommunal Rapports gir Hitra kommune best rangering innen pleie og omsorg. I fjor ble Hitra plassert helt på toppen av norske kommuner, i år er Hitra plassert på tredjeplass i den nasjonale rangeringa.

- I år ble den nasjonale rangeringen plass nr. 3, i fjor var vi øverst på pallen. I Trøndelag er vi fortsatt desidert øverst. Dårligste score har vi fortsatt på skole. Her kom Hitra på plass 368, noe som betyr en liten framgang fra året før – opp 22 plasser, fra plass 390, skriver assisterende Hitra-rådmann Harald M. Hatle i en epost til politikerne i fagkomiteene og adminstrasjonsansatte.

- Nye Trøndelag fylke med 48 kommuner, vi er nummer 9 av alle kommunene. De aller fleste foran oss på lista er bykommuner og bynære kommuner, vi er absolutt i toppen når det gjelder distriktskommuner. Vi er fortsatt helt i norgestoppen innenfor pleie – og omsorg, nr 3 i årets rangering. Det jeg er mest glad for, og da med fare for å være litt sektororientert, er den store framgangen for barnevernet. Når vi startet prosessen med reetablering i egen kommune høsten 2015 var vi plassert som nummer 383, på årets rangering er vi kommet på 63. plass. I tillegg er det gledelig å se framgang på kulturområdet, på et område vi har vært ganske god på før også, har vi framgang. Veldig bra, skriver Hatle og legger til på slutten: - Økonomi er på bedringens vei.