Klikk på kartet på den kommunen du vil sjekke, og se utviklinga i innbyggertallet.

Frøya har vokst med hele 71 innbyggere siste kvartal, og har nå en befolkning på 4.913 innbyggere. Hitra vokser også i tredje kvartal; 46 ekstra innbyggere gir en total på 4.674.

Det interaktive kartet viser hvordan innbyggertallet har utvikliet seg siden 2000.

5.236.800 mennesker var bosatt i Norge ved utgangen av juni, 13.600 flere enn tre måneder tidligere, viser ferske tall fra SSB. Det meste av veksten skyldes innvandring. Folketilveksten i andre kvartal i år er fordelt på 54 prosent nettoinnvandring og 46 prosent fødselsoverskudd.

Antallet fødsler og dødsfall var omtrent det samme i perioden april til juni i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Drøyt 15.800 barn ble født, mens i overkant av 9.500 personer døde.

Statistisk sentralbyrås tall viser samtidig at 8.362 personer utvandret fra Norge i andre kvartal, over 500 flere enn i samme periode i 2015. Innvandringen økte på sin side enda mer. Til sammen 15.652 personer flyttet til Norge, over 1.500 flere enn i april, mai og juni i fjor.

Nettoinnvandringen økte dermed med over 1.000 personer til 7.300. Mens nettoinnvandringen på grunn av arbeid minker, øker nettoinnvandringen fra land med konflikter.

I Oslo bor det nå 662.600 personer, men det flytter flere ut av enn inn til hovedstaden. Hele økningen i folketall i andre kvartal skyldes fødselsoverskudd på 1.900. Det flyttet 300 flere personer ut av enn inn til Oslo i kvartalet.