Hitra vil tilby helt nytt industriområde til Panasonic, Equinor og Hydro