Hele denne sommeren har Mattilsynet frarådet å spise skjell plukket i områdene rundt Hitra og Frøya. Og samme advarsel gjelder fortsatt: Ikke spis skjell.

Advarselen gjelder alle typer skjell, ikke bare blåskjell.

Varselet gjelder foreløpig fram til fredag 11. august, da det kommer oppdaterte varsler.

Bakgrunnen for frarådinga er at skjellene inneholder altfor høye mengder av algefiften PSP, som kan gi nummenhet, lammelser og i verste fall alvorlige følger for den som får giften i seg.

For bedrifter som livnærer seg av skjellplukking, har denne sommeren vært en utfordring. Lokalavisa Hitra-Frøya skrev nylig om Seashell på Dyrøya, som taper store summer på stillstansen.