Lørdag 22.07.

40 år

Merike Siska,

Oldervikveien 4

7240 Hitra