Landstrykeren AS, som driver restauranten Traktørstedet Landstrykeren på Hopsjøbrygga, har søkt om skjenkebevilling.

Saken skal behandles i kommunestyret torsdag.

I følge rådmannen har Landstrykeren AS ikke kunnet benytte seg av overgangsregelen som gir mulighet for å drive i tre måneder på forrige drivers serverings- og skjenkebevilling.

Landstrykeren har derfor ikke skjenkebevilling før søknaden er politisk behandlet.

Helse- og omsorgskomiteen har allerede behandlet saken, og mener kommunestyret bør gi skjenkebevilling med alle rettigheter ute og inne.

Bevillingen gjelder fra 1.mai til 30.06.2020.