VIDEO: Se brønnbåtens strabasiøse tur inn til Nordskaget

foto