Hitra Fysioterapi kjøpte i fjor næringstomten K2 i Vikan Nord i Fillan fra kommunen. I kontrakten forpliktet kjøperen seg til å starte bygging innen ett år etter kjøpet, og ferdigstilling av alle bygninger innen tre år etter overtagelse.

På grunn av kjøpers endringer i helsetilstand, ble det søkt om å få utsette byggefristen fra 01.10. 2018 til 01.10.2020.

Rådmannen mente det er viktig for Hitra kommune å få aktivitet på de ledige tomtene mot Vikan Nord, og innstilte på å avslå søknaden.

Formannskapet sluttet seg til rådmannens forslag, men i kommunestyret torsdag tok saken en annen vending.

- Vi må ikke være så bastante

Ann-Bjørg Strøm var den første som tok ordet:

- Her søkes det om utsettelse på grunn av helsemessige årsaker. Jeg synes vi bør respektere dette da det forståelig nok kan være vanskelig å starte på store prosjekter når helsa ikke spiller på lag. Vi må ikke være så bastante at vi ikke kan gi søkeren litt bedre tid, mente Strøm.

På vegne av Krf forseslo hun derfor at Hitra Fysioterapi får seks måneders utsettelse med hensyn til byggestart.

- Jeg synes vi bør imøtekomme dette ønsket fra en av våre innbyggere som har gjort mye for manges helse, la Ann-Bjørg Strøm til.

Også Tom Skare (Frp) mente det måtte være mulig å utsette byggestarten.

Han fremmet forslag om at fristen for byggestart utvides med ett år til 1. oktober 2019. Samtidig poengterte han at dette betyr lite for den planlagte ferdigstillelsesdatoen.

- Det er lite dramatisk å gå for dette forslaget, mente Skare som fikk støtte fra både Dag Willmann (H), Miriam Baglund (MDG) og Arnt Breivoll (A).

Ann-Bjørg Strøm valgte deretter å trekke sitt forslag slik at man kunne samles om Skares forslag.

Og voteringen viste at også alle de andre var enige, etter som det var et enstemmig kommunestyre som vedtok å gi Hitra Fysioterapi ett års utsettelse med å starte byggingen på næringstomten K2 i Vikan Nord i Fillan.

Tom Skares forslag om utsettelse ble vedtatt. Foto: unknown
- Det må være mulig å gi litt utsettelse, mente Ann-Bjørg Strøm