– Havbruk til havs kan gi store investeringer som er samfunnsøkonomisk lønnsomme