Budsjett, bru-finansiering og flyktninger på agendaen