Årets jakt på gås og rådyrbukker er startet. Snart starter også årets storjakt på hjorten. Samtidig kommer det målingsresultater som viser at jegerstanden har stor tillit i befolkninga.

86 prosent av de spurte har svært eller ganske god tiltro til at jakt i Norge utøves på en human og forsvarlig måte, viser Natur- og Miljøbarometeret til TNS-Gallup.

Aldri før i målingenes historie har jegerne hatt så stor tillit i befolkninga som nå, forteller Norges Jeger- og Fiskerforbund.

«All time high»

- Det er «all time high» i den perioden vi har målt. Særlig er det andelen som har svært stor tiltro til at jakten i Norge utøves på en human og forsvarlig måte som øker, fra 18 prosent i 2014 til 30 prosent i 2017. Dette er svært gode tall for oss som arbeider for at jakten skal foregå i skikkelige former, uttaler leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Runar Rugtvedt.

Befolkningas holdning til jakt og jegere måles regelmessig gjennom Natur- og Miljøbarometeret til TNS-Gallup.

- Der stilles bortimot identiske spørsmål med tre års mellomrom. Slik kan man få fram endringer i holdninger til aktuelle natur- og miljøsaker i befolkningen over tid, forklarer Rugtvedt.

Tre av fire er positive til jakt

Også på det mer generelle spørsmålet om holdning til jakt er det en positiv utvikling, mener jegerforeninga. 74 prosent av alle spurte er svært eller ganske positive.

- Det beste tallet vi har målt siden 2008, sier Rugtvedt.

- Det samsvarer godt med det inntrykket vi har av den norske jegeren. Han eller hun er en dedikert person med glødende interesse for natur og dyreliv, og som bestreber seg på at den jakta man bedriver skal være så god som mulig, både for folk og dyr. Vi har et forvalteransvar, og den oppgaven tar vi på alvor. Slik sett er det derfor riktig å si at tilliten er fortjent, mener han.

Ydmykhet

- Samtidig er vi ydmyke for det faktum at vi utøver en aktivitet som krever særlig aktsomhet i forhold til andre naturbrukere. Det er rom for alle dersom man tar hensyn til hverandre. En så høy tillitsscore som vi nå har fått forplikter selvsagt jegerstanden i tida framover. Gjennom en utstrakt opplærings- og skoleringsvirksomhet i lokalforeninger over hele landet, sikrer vi at vi har kompetente jegere. Vi kan love at vårt arbeid med fokus på sikkerhet, gode skudd og en fornuftig naturforvaltning skal videreføres, sier lederen i NJFF.