ILA-smittet blodvann gikk i fjor sommer i sjøen fra Salmars slakteri på Nordskaget, etter at pumpesystemet i fabrikken sviktet. Det førte til at slaktelinjen ble oversvømmet av blodvann fra en blødningstank, og at fabrikken stoppet.

I april i år ble laksen i de to anleggene som ligger nærmest Innovamar smittet av ILA.

Det er foreløpig ukjent for offentligheten hvordan det hele skjedde.

Lånte pumpe fra brannvesenet

Men Hitra-Frøya lokalavis har fått kjennskap til at en ansatt ved Innovamar, som er brannmann, hentet en av Frøya brannvesens bærbare sjøvannspumper, som sto på brannvesenets depot på Nordskaget.

Frøya brannvesen bekrefter at deres pumpe ble hentet.

- En av mannskapet vårt spurte meg om å låne vår sjøvannspumpe til å pumpe sjøvann. Det var det vi fikk beskjed om. Men det ble ikke nevnt at pumpen skulle brukes til å pumpe blodvann fra Salmar, sier varabrannsjef Johan Pettersen.

Da det først ble skrevet om saken i april i år, opplyste Mattilsynet at brannvesenet hadde vært på fabrikken, og tatt en avgjørelse om av blodvannet skulle pumpes på sjøen. Det avviser Pettersen på det sterkeste.

- Vi reagerte voldsomt på at det ble sagt at brannvesenet var der, og tok beslutningen om å pumpe vannet på sjøen. Dette er langt utenfor vårt ansvarsområde. Hvis vi hadde visst at vårt utstyr skulle brukes til et slikt formål så hadde vi sagt nei. Og uansett om vi hadde gitt lov til bruk av vårt utstyr, så er det interne rutiner ved Salmar som skulle ha stoppet en slik pumping, mener Pettersen.

Han tok kontakt med Salmar for en oppklaring.

- Jeg ringte Salmar om at de måtte sørge for å få frem at Frøya brannvesen ikke var involvert. Han jeg snakket med lovet at han allerede hadde tatt tak i det, sier Pettersen.

- Vet du hvordan pumpen ble brukt?

- Jeg har ingen formening om hva som skjedde. Alt vi vet er er at pumpen skulle brukes til å pumpe sjøvann.

Medførte betydelig smittefare

Mattilsynet anmeldte Salmar ASA etter hendelsen i fjor, blant annet for brudd på matloven.

- Vi kan bekrefte at Mattilsynet har anmeldt forholdet. Men utover det kan vi ikke gi flere opplysninger, sier Bjørn Røthe Knudsen, regiondirektør i Mattilsynet.

Han henviser til politiet for flere opplysninger.

Lensmann Arild Sollie forteller at saken er ferdig etterforsket, og oversendt politijurist for vurdering.

- Mattilsynet mener det er pumpet mange kubikkmeter med ILA-smittet blodvann fra en blødningstank, rett ut i sjøen, uten at det ble desinfisert, sier Sollie.

Mattilsynet mener Salmar ASA har brutt matlovens paragraf 19, som blant annet sier at: Enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom.

- Mattilsynet mener at overtredelsen har medført en betydelig smittefare for spredning av ILA til andre anlegg, sier Sollie.

Flere anlegg smittet av ILA

I april i år ble det bekreftet at Salmars to anlegg ved Ørnøya, nærmest Innovamar, var smittet med ILA. Laksen der ble slaktet ut like etter at smitten ble påvist. Ved naboanleggene Rataren og Rataren II, ble det meldt om mistanke om ILA i juli. Laksen der ble slaktet ut i slutten av juli og begynnelsen av august.

I slutten av juli meldte Mattilsynet om mistanke om ILA smitte ved ytterligere to av Salmars anlegg, Kattholmen og Kattholmen II, like øst for Mausund. Laksen står ennå i sjøen, og det er foreløpig ikke bekreftet om laksen er smittet.

Første september ble det meldt om ny mistanke om ILA, ved Salmars anlegg Salatskjæra, nord for Mausund. Denne mistanken imidlertid avkreftet, etter nye undersøkelser ved Veterinærinstituttet.

Fredag ble det meldt om nok en ILA-mistanke. Denne gangen er det Erviks Laks og Ørret sitt anlegg Kamholmen ved Uttian som kan være rammet av den fryktede sykdommen.

Mattilsynet har fått Veterinærinstituttet til å undersøke om det er det samme ILA-viruset som ble sluppet ut fra Innovamar i fjor, og det som smittet laksen ved Ørnøya i år.

- Veterinærinstituttet har informert oss om at det viruset som ble sluppet ut fra Salmar, har et veldig stort slektskap med viruset som ble funnet på Ørnøya, der utbruddet startet. Men det er ikke et bevis på at det er det samme viruset, sier Skrudland.

Salmar: - Ingen kommentar

Vi har spurt Leif Inge Nordhammer, administrerende direktør i Salmar, om en kommentar til anmeldelsen, og blant annet hvordan ILA-smitten havnet i sjøen.

- Saken er over et år gammel og burde ikke representere noen nyhet. Vi har ikke hørt noe mer siden og vet ikke om saken er avsluttet.

Så lenge vi ikke vet det, finner vi det heller ikke riktig å gi noen kommentarer til media, svarer Leif Inge Nordhammer i en e-post.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no