Aud går til kamp mot forretningsmannens utbyggingsplaner